Σχολικεσ Ποδηλατοδρασεισ

Την Τρίτη 5 Μαΐου στο μειονοτικό σχολείο της Δύμης συγκεντρώθηκαν οι δάσκαλοι και μαθητές 8 μειονοτικών σχολείων και συγκεκριμένα των Σώστη, Λήνου, Φωλιάς, Μίσχου, Δύμης, Ασωμάτων, Ριζώματος και Θάμνα στο πλαίσιο των ενημερώσεων των μαθητών των σχολείων της Ροδόπης που πραγματοποιεί ο αθλητικός ποδηλατικός σύλλογος «ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ» με τον ακούραστο και πάντα πρόθυμο Σάκη Σκαπαριώτη σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Ράντο Μιχάλη με θέμα την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου αλλά και την δημιουργία σωστής ποδηλατικής συμπεριφοράς. 

Δόθηκε η ευκαιρία σε 128 μαθητές από τους οποίους οι 96 ήρθαν με τα ποδήλατά τους, αφού ενημερώθηκαν για τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς να ανεβούν στα ποδήλατά τους και να ποδηλατήσουν σωστά, αλλά και να παίξουν και να διασκεδάσουν παράλληλα στο αύλειο χώρο του σχολείου που είχε διαμορφωθεί κατάλληλα.

Παράλληλα με την βοήθεια των συναδέλφων οι μαθητές αφού με διαδραστική και παιγνιώδη διαδικασία αναγνώρισαν και έμαθαν τα σήματα του Κ.Ο.Κ .τα σχεδίασαν και τα κόλλησαν σε χαρτόνια.